Medelålder, Lilla Edet

Lilla Edets kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 509 invånare. Värdet för medelålder är det 64:e lägsta i landet med 41,4 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.