Kommunens kostnader, Lidköping

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 539 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 64:e lägsta i landet med 60 628 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.