Kommunens kostnader, Lidköping

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 328 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 83:e lägsta i landet med 57 507 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.