Kommunens skatteintäkter, Lidköping

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 460 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 80:e högsta i landet med 49 031 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.