Kommunens skatteintäkter, Lidköping

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 457 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 77:e högsta i landet med 51 942 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.