Andel företagare, Lidköping

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 39 879 människor (2018). Landarealen är 703 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.