Sysselsättningsgrad, Lidköping

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 539 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 64:e högsta i landet med 84,7 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.