Andel högutbildade, Lidköping

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 39 879 människor (2018). Landarealen är 703 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.