Andel högutbildade, Lidköping

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 460 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 82:a högsta i landet med 23,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.