Skattesats, Lidköping

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 40 089 människor (2019). Landarealen är 703 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.