Skattesats, Lidköping

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 457 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Lidköpings kommun till 32,74 procent, vilket var den 78:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.