Medianinkomst, Lidköping

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 457 invånare. Värdet för medianinkomst är det 62:a högsta i landet med 317 284 kronor.

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2020 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.