Medianinkomst, Lidköping

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 328 invånare. Värdet för medianinkomst är det 61:a högsta i landet med 300 070 kronor.

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2019 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.