Befolkningsökning, Lidköping

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 457 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Lidköpings kommun nära genomsnittet med 0,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.