Befolkningsökning, Lidköping

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 328 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Lidköpings kommun den 95:e högsta i landet med 2,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.