Invånare i kommunen, Lidköping

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 539 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 66:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.