Kommunens kostnader, Lerum

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har 43 706 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 84:e lägsta i landet med 67 021 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.