Kommunens skatteintäkter, Lerum

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har 43 399 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 26:e högsta i landet med 52 991 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.