Kommunens skatteintäkter, Lerum

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 42 568 människor (2019). Landarealen är 260 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.