Anställda i kommunen, Lerum

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har 43 399 invånare. Värdet för anställda i länet är det 63:e högsta i landet med 2 774 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.