Andel förtidspensionärer, Lerum

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har 43 399 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 27:e lägsta i landet med 2,9 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.