Andel förtidspensionärer, Lerum

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har 43 020 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 28:e lägsta i landet med 3,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.