Nyföretagande, Lerum

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har 43 536 invånare. Värdet för nyföretagande är det 44:e högsta i landet med 12,8 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.