Andel företagare, Lerum

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 42 568 människor (2019). Landarealen är 260 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.