Förvärvsfrekvens, Lerum

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 42 137 människor (2018). Landarealen är 260 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.