Andel högutbildade, Lerum

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 42 568 människor (2019). Landarealen är 260 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.