Andel högutbildade, Lerum

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har 43 399 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 24:e högsta i landet med 33,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.