Skattesats, Lerum

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har 43 706 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Lerums kommun till 32,13 procent, vilket var den 51:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.