Skattesats, Lerum

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har 43 020 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Lerums kommun till 32,13 procent, vilket var den 55:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.