Befolkningsökning, Lerum

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har 43 399 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Lerums kommun den 60:e högsta i landet med 3,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.