Befolkningsökning, Lerum

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har 43 020 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Lerums kommun den 51:a högsta i landet med 3,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.