Medelålder, Lerum

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har 43 399 invånare. Värdet för medelålder är det 34:e lägsta i landet med 39,8 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.