Invånare i kommunen, Lerum

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 42 568 människor (2019). Landarealen är 260 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.