Invånare i kommunen, Lerum

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har 43 020 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 61:a högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.