Kommunens kostnader, Kungälv

Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län och har 49 068 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 26:e lägsta i landet med 57 173 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.