Kommunens skatteintäkter, Kungälv

Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län och har 48 271 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 36:e högsta i landet med 52 258 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.