Andel förtidspensionärer, Kungälv

Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län och har 48 271 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 56:e lägsta i landet med 3,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.