Nyföretagande, Kungälv

Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län och har 48 271 invånare. Värdet för nyföretagande är det 62:a högsta i landet med 12,4 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.