Förvärvsfrekvens, Kungälv

Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 46 336 människor (2019). Landarealen är 365 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.