Förvärvsfrekvens, Kungälv

Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län och har 48 271 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det sjuttonde högsta i landet med 84,8 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.