Andel högutbildade, Kungälv

Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 46 336 människor (2019). Landarealen är 365 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.