Skattesats, Kungälv

Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län och har 48 271 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Kungälvs kommun till 32,92 procent, vilket var den 90:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.