Medianinkomst, Kungälv

Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län och har 47 050 invånare. Värdet för medianinkomst är det 26:e högsta i landet med 334 472 kronor.

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2019 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.