Befolkningsökning, Kungälv

Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län och har 47 050 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Kungälvs kommun den nionde högsta i landet med 6,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.