Befolkningsökning, Kungälv

Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län och har 48 271 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Kungälvs kommun den sjätte högsta i landet med 7,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.