Befolkningsökning, Kungälv

Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län och har 49 785 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Kungälvs kommun den nionde högsta i landet med 5,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.