Invånare i kommunen, Kungälv

Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län och har 49 785 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 51:a högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.