Företagens lönsamhet, Karlsborg

Karlsborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 7 061 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det högsta i landet med 17,1 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.