Kommunens kostnader, Karlsborg

Karlsborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 6 962 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 74:e lägsta i landet med 57 164 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.