Kommunens skatteintäkter, Karlsborg

Karlsborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 6 965 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 808 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.