Anställda i kommunen, Karlsborg

Karlsborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 6 965 invånare. Värdet för anställda i länet är det 21:a lägsta i landet med 575 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.