Andel förtidspensionärer, Karlsborg

Karlsborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 7 061 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.