Andel företagare, Karlsborg

Karlsborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 6 965 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 6,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.