Förvärvsfrekvens, Karlsborg

Karlsborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 6 940 människor (2019). Landarealen är 408 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.