Andel högutbildade, Karlsborg

Karlsborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 6 940 människor (2019). Landarealen är 408 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.