Andel högutbildade, Karlsborg

Karlsborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 7 061 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 20,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.