Andel högutbildade, Karlsborg

Karlsborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 6 941 människor (2018). Landarealen är 408 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.