Skattesats, Karlsborg

Karlsborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 7 061 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Karlsborgs kommun till 32,80 procent, vilket var den 79:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.