Befolkningsökning, Karlsborg

Karlsborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 7 057 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Karlsborgs kommun den 89:e högsta i landet med 1,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.