Befolkningsökning, Karlsborg

Karlsborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 6 962 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Karlsborgs kommun nära genomsnittet med 0,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.