Anställda i kommunen, Hjo

Hjo kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 233 invånare. Värdet för anställda i länet är det 69:e lägsta i landet med 758 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.